header

Trädtjänster

Trädbeskärning

Genom att klättra i träden kan jag jobba effektivare i hela trädkronan och behöver dessutom inte använda mig av någon skylift.

Trädfällning

Genom att fälla träden i sektioner kan jag komma åt träd som står trångt till och inte är möjliga att fällas från marken.

Stubbfräsning

Jag utför stubbfräsning med en smidig tvåhjulig stubbfräs med ett möjligt fräsdjup på 20 cm. Vid normal fräsning fräser jag ner 10–15 cm under marknivå.

Flisning/bortforsling

Upp till 15 cm grova grenar kan flisas på plats, större grenar och stockar kan forslas bort med lastbil.

RUT-avdrag

Som kund kan du göra RUT-avdrag på hela arbetskostnaden på alla trädtjänster – inklusive stubbfräsning och flisning.

Certifikat m.m.

– Certifierad professional tree climber

– Motorsågskort ABC för avancerad trädfällning

– Ansvarsförsäkrad

Referenser